Marka Yönetimi
Marka Yönetim Stratejileri ile Başarıya Ulaşın

Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik

Web Sitesi

Marka Bileşenleri

Kurumsal Çekim

Medya Yönetimi

Canlı Destek

Karşılama Hizmeti

İçerik Üretimi

Detaylı bilgi almak ve size özel teklif oluşturmak için bize ulaşın.
NELER YAPIYORUZ?

MARKA YÖNETİMİ

Marka yönetimi, markanın pazarda nasıl algılandığını analiz etmek ve planlamak için strateji ve teknikleri kullanan pazarlamanın bir işlevidir. Uzun vadede markanın genel algılanan değerini artırmayı ve olumlu marka çağrışımları yoluyla sadık bir müşteri tabanı oluşturmayı amaçlar.

Marka Yönetiminin Önemi

Marka yönetiminin temel amacı; marka denkliğini oluşturmak, ölçmek ve kontrol etmektir. Bir markanın, ürünle ilişkilendirildiğinde hem parasal hem de parasal olmayan genel değerini artıran kendi değerine sahip olmasını sağlamaktır.

Farklı şirketlerin neredeyse benzer ürünleri sattığı bu yoğun rekabet çağında, fark yaratan şey bir markadır. Teklifi, şirkete pazar avantajı sağlayan ve bir ürünün değerini artıran benzersiz bir şekilde konumlandırmaya yardımcı olur.

Üründen bir marka yaratmak sadece onu kişileştirmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerin aklında kalan bir deneyim yaratır. Ürün nişi veya ürün kullanımı ile ilgili belirli tetikleyiciler sağlandığında deneyimi hatırlarlar. Ürün etrafında böyle bir deneyim yaratmak, yalnızca satışlarını artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte ürün yelpazesini genişletmeye de yardımcı olur.

Marka Yönetiminin Somut Unsurları

Marka yönetiminin somut unsurları ürünü ve fiyatını, ambalajını, şeklini, rengini vb. içerirken, onu satmada ve uzun vadeli bir deneyim oluşturmada da önemli bir rol oynayan soyut unsurlar şunlardır:

 • Marka Değeri: Markanın ayrı bir varlık olarak değeridir.
 • Marka İmajı: Bir müşterinin markayla ilgili sahip olduğu inanç, fikir ve izlenimlerin toplamıdır.
 • Marka Konumlandırma: Konumlandırma, bir markanın müşterilerinin beyninde kapladığı benzersiz alandır.
 • Marka Çağrışımları: Bir marka veya marka yararı ile ilişkili görseller ve semboller.
 • Diğer Marka Öğeleri: Marka kişiliği, iletişim öğeleri vb.

Marka Yönetiminin İşlevleri

Marka yönetimi, pazarlama yönetiminin bir alt kümesini oluşturur. Markanın doğuşundan sona erdiği zamana kadar genel marka gelişimi ile ilgilenir. Marka yönetiminin işlevleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • İdeal hedef pazarı belirlemek, onları bir ürünü diğerlerine tercih etmeye neyin motive ettiğini anlamak ve markayı aynı alanda konumlandırmak.
 • Hem hedef pazarın ihtiyaçlarına hem de teklifin değer önerisine uygun ideal bir marka mesajı geliştirmek.
 • Hemen hemen her temas noktasından yararlanarak marka vaadini müşterilere iletmek.
 • Marka denkliği oluşturmak ve bunu zaman zaman ölçmek için çaba sarf etmek.
 • Marka mimarisini yönetmek ve alt marka yapısı ve iletişiminin ana marka yapısı ve iletişim politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak.
 • Yeni marka kimliği ihtiyaçlarını tahmin etmek ve karşılamak

Stratejik Marka Yönetimi

Marka yönetimi, marka denkliği oluşturmayı ve zamanla büyümesini sağlamayı amaçlar. Stratejik marka yönetimi süreci bu amaç etrafında döner. Bu süreç, marka denkliğini oluşturmak, ölçmek ve kontrol etmek için pazarlama ve marka stratejileri, etkinliklerini planlamayı yürütmeyi ve kontrol etmeyi içerir.

Stratejik marka yönetimi süreci aşağıdaki adımları içerir...

Marka Konumlandırma ve Değerlerinin Belirlenmesi ve Oluşturulması

Marka yönetimi sürecinin ilk adımı, marka yöneticisinin, mevcut rekabete karşı koymak ve uzun vadede iyi bir marka imajı oluşturmak için kullanılabilecek, pazarda henüz keşfedilmemiş ancak faydalı bir konum belirlemesini içerir. Bu genellikle zihinsel haritalar ve konumlandırma haritaları kullanılarak yapılır.

Marka yönetimi ekibi belirlendikten sonra, temel bir marka kimliği, marka çağrışımları ve marka özü oluşturmaya çalışır.

Marka Pazarlama Programlarının Planlanması ve Uygulanması

Konumlandırma stratejisi belirlendikten sonra, bir sonraki adım marka yöneticisinin markayı planlandığı gibi konumlandırmak için stratejiler planlamasını ve uygulamasını içerir.

 • Marka öğelerinin marka adını, logosunu, sembollerini, karakterlerini, ambalajını ve sloganını seçme. Bunlar genellikle müşterilerin ürünü gerçekten denemeden önce karşılaşacakları ilk şeylerdir.
 • Pazarlama faaliyetlerini ve destekleyici pazarlama programlarını ve markanın bunlara entegre edilme şeklini seçmek.
 • Menşe ülke, dağıtım kanalı vb. gibi ikincil ilişkilerden yararlanmak. Bunlar genellikle kendi ilişkileri olan diğer kuruluşlardır. Planlanan konumlandırmaya eklemek için kendi birliklerine borç vermeyle sonuçlanırlar.

Marka Performansını Ölçme ve Yorumlama

Bir sonraki adım, marka yöneticilerinin marka karlılığını ölçmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir marka değeri ölçüm sistemi tasarlamayı ve uygulamayı içerir. Marka değeri ölçüm sistemi, marka yöneticilerine kısa ve uzun vadede markanın yararına olabilecek en iyi taktik ve stratejik kararları verebilmeleri için ilgili marka hakkında zamanında, doğru ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi araştırma prosedürüdür.

Bu sistemi uygulamak, pazarlamacıların şu üç adımı tamamlamasını gerektirir:

 • Marka Denetimlerinin Yapılması: Marka denetimi, markanın rakiplerine göre pazardaki mevcut konumunun kapsamlı bir incelemesidir. Markaların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeyi ve nasıl güçlendirileceğine dair önerilerde bulunmayı içerir.
 • Marka Takibini Tasarlama: Marka takibi, bir markanın mevcut sağlığını hem tüketicilerin kullanımı hem de onun hakkında ne düşündükleri açısından ölçmek için zaman içinde rutin olarak doğrudan tüketicilerden markayla ilgili bilgilerin toplanmasını içerir.
 • Marka Değeri Yönetim Sisteminin Kurulması: Marka değeri kavramının şirket içinde nasıl anlaşıldığını geliştirmek için tasarlanmış bir dizi organizasyonel süreçtir. Bu çerçeve, marka denkliğinin kaynaklarını ve sonuçlarını tanımlar. Marka denkliğinin nasıl oluşturulacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine dair taktiksel yönergelere izin verir.

Marka Değerini Büyütmek ve Sürdürmek

Marka değeri oluşturulduktan sonra; bir sonraki adım, markanın büyümeye devam etmesini sağlamak için onu korumayı ve genişletmeyi içerir. Bu genellikle hiç bitmeyen bir süreçtir ve şunları içerir:

 • Marka mimarisinin tanımlanması: Marka stratejisi hakkında genel yönergelerin tanımlanmasını içerir ve marka yapısı ve marka unsurları hakkında ne, neden, nerede, kim ve nasıl sorularına cevap verir. Bir şirketin sunduğu tüm markaları listeleyen bir marka portföyü ve şirketin ürünleri genelinde ortak ve ayırt edici marka öğelerinin sayısını ve yapısını listeleyen bir marka hiyerarşisinden oluşur.
 • Zaman içinde marka değerini yönetmek: Bu tür kararların uzun vadede marka değerini nasıl etkileyeceğine dair uzun vadeli bir bakış açısıyla pazarlama kararları almayı içerir. Aynı zamanda, markayı diğer markalar bağlamında ve birden çok kategoride, zaman içinde ve birden çok pazar segmentinde yönetmeyi de içerir.
 • Marka güçlendirme ve canlandırma: Markaların gerekli marka değeri kaynaklarına sahip olmaya devam etmesi için müşterilerin arzu edilen bilgi yapılarına sahip olmasını sağlayan taktiksel kararlar vermekle ilgilidir.

Ücretsiz Teklif Alın

Bi Kahveye Bekleriz!

En taze kahve çekirdeklerinden
sıcak bir kahve ve sohbet.

Buraya Kadar Tatmin Olmadıysanız!

Aramanız için sabırsızlanıyoruz...

444 30 51
Katalog

DİJİTAL KATALOĞUMUZU İNCELEYİN!

Her şeyi buraya sığdıramadık!
London Creative Katalog 2024 London Creative e-Katalog
Bize Ulaşın
Hemen Arayın